HSM Recycling - szyfrowanie danych i kryptografia

Bezpieczne przechowywanie danych, a także ich przesyłanie to element, o którym musi bezwzględnie pamiętać każda firma. Korzystając z naszej usługi szyfrowania zabezpieczysz dane w Twojej firmie, a także wszystkie procesy związane ich przetwarzaniem i transferami.

niszczenie dysków twardych - infografika

Czym jest kryptografia?

Kryptografia to nauka o szyfrowaniu, a ściślej o bezpiecznym przechowywaniu i przekazywaniu informacji. Kryptografia zajmuje się tworzeniem szyfrów zabezpieczających wiadomości przy pomocy kluczy szyfrujących. Dzięki temu zaszyfrowana informacja, czy też baza danych lub dysk jest dostępny tylko dla osób upoważnionych, posiadających klucz odszyfrowujący.

Kiedy potrzebne jest szyfrowanie szyfrowanie danych?

Szyfrowanie, choć najczęściej nie zdajemy sobie z tego sprawy, towarzyszy nam na co dzień, wszędzie tam, gdzie potrzebny jest bezpieczny transfer danych, czyli przy logowaniu na skrzynkę e-mail, podczas logowania do banku, czy też gdy wysyłamy sms, a nawet prowadzimy rozmowę telefoniczną.
Szyfrowanie jest niezbędne, gdy zależy nam na bezpiecznym przechowywaniu danych, a także ich transferze. Dane mogą być zasobem firmy, ale to również przelew bankowy, mail, sms, czy rozmowa telefoniczna. W każdym z tych przypadków dane są szyfrowane, tak aby osoby trzecie nie miały do nich dostępu. Dzięki temu, nie jesteśmy podsłuchiwani, możemy bezpiecznie dokonywać przelewów bankowych, logować się, a także zabezpieczać pojedyncze plik, bazy danych czy też całe dyski.

Dlaczego szyfrowanie danych jest ważne?

Szyfrowanie to podstawa bezpieczeństwa, bez której dziś nie będzie funkcjonować żadna firma i instytucja, program lub aplikacja, strona internetowa, a także osoba prywatna. Dzięki szyfrowaniu zachowujemy prywatność i zabezpieczamy dane i informacje, które nie mogą i nie powinny trafić do nieupoważnionych osób.

Szyfrowanie danych zabezpiecza sprzed atakami

Jest szczególnie ważne, w przypadku firm i instytucji, które operując różnymi danymi, są narażone na ataki ze strony hakerów, konkurencji, a także zdarzenia losowe, które mogą spowodować wyciek danych. Firmy przechowują oraz transferują różne dane - wewnętrzne zasoby firmy (np. raporty, wyciągi bankowe, analizy, opisy nowych produktów), dane do logowania pracowników, dane osobowe klientów i kontrahentów. Dla osób zainteresowanych mogą stanowić cenne źródło informacji o firmie, a przede wszystkim być źródłem danych osobowych, które można sprzedać lub wykorzystać na własne potrzeby.

Bądź profesjonalistą

Żadna poważna firma nie może pozwolić sobie na wyciek danych. Po pierwsze, ze względu na sankcje i kary (bardzo wysokie), jakie nakłada UODO oraz przepisy RODO i Uchwała o ochronie danych osobowych. Po drugie, wyciek danych klientów lub wewnętrznych zasobów, świedczy o braku profesjonalizmu i skutecznie odstrasza partnerów biznesowych.

Co szyfrujemy:

  • dyski twarde
  • dyski i nośniki wymienne
  • pliki i foldery
  • pocztę i załączniki
  • teksty
  • dyski wirtualne i chmury
  • archiwa

Kontakt z HSM Recycling

HSM Recycling Spółka Cywilna

ul. Mianowskiego 24/30
02-044 Warszawa

Sebatian Dudecki: 720-875-885
Hubert Dudecki: 513-138-109

Aktualności