HSM Recycling - archiwizacja danych

Każda firma i instytucja powinna zadbać, aby wszystkie poufne i ważne pliki były odpowiednio zabezpieczone. Archiwizacja danych to podstawowy element bezpieczeństwa przechowywania danych. Dzięki nam dane w Twojej firmie będą uporządkowane i bezpieczne.

niszczenie dysków twardych - infografika

Dlaczego archiwizacja danych jest ważna?

Archiwizacja danych polega na utworzeniu kopii danych na innym nośniku oraz usunięciu ich z dotychczasowego nośnika. W ten sposób zwalnia się miejsce, bez utraty ważnych danych, a wszystkie potrzebne dane są w bezpieczny sposób przechowywane w jednym miejscu.

Archiwizacja to bardzo ważny element zabezpieczenia danych w przypadku ich utraty, a jednocześnie praktyczne rozwiązanie, umożliwiające bezpieczne przechowywanie informacji w skompresowanej formie. Jest przydatna zwłaszcza, gdy firma musi, zgodnie z ustawą, przechowywać niektóre informacje przez określony czas.

Co jest ważne przy archiwizacji danych

Archiwizacja powinna być prowadzona regularnie, a dane powinny być zapisywane w mniejszym rozmiarze, tak aby optymalnie wykorzystać przestrzeń nośnika danych. Archiwizując dane należy zapisać wiek archiwizowanych danych oraz czas przez jaki mają być przechowywane.

Trzeba pamiętać, aby wybrać dobry nośnik danych i odpowiednio go zabezpieczyć. Wybierając nośnik należy wziąć pod uwagę jego parametry techniczne, niezawodność oraz uniwersalność.

Po co archiwizuje się dane?

Dane archiwizuje się, aby zwolnić miejsce na dotychczasowych nośnikach, uporządkować je oraz zabezpieczyć przed utratą. A o utratę, wbrew pozorom nie trudno. Nawet najlepszy sprzęt i pracownik mogą zawieść, a utracone dane to szereg trudności i strat finansowych dla firmy.

W przypadku niektórych instytucji lub firm nałożony jest obowiązek przechowywania określonych informacji przez dany czas, np. przechowywanie faktur VAT do 5 lat, przechowywanie dokumentacji pracowniczej w trakcie zatrudnienia oraz przez okres 10 lat po rozwiązaniu umowy o pracę.

Archiwizacja danych jest także niezbędna w przypadku niektórych zawodów tj. fotograf czy muzyk. Pozwala na skompresowanie i zabezpieczenie danych, a także zwolnienie dotychczasowych nośników (np. karta pamięci w aparacie) i wykorzystanie ich ponownie.

Co może spowodować utratę danych?

Archiwizacja danych zabezpiecza przed ich utratą. Utrata danych często niesie wiele niekorzystnych skutków dla przedsiębiorstwa, instytucji lub firmy. Bez względu, czy są to dane finansowe, osobowe, księgowe, zdjęcia czy tez pliki muzyczne, jeżeli były potrzebne i ważne, ich utrata stanowi duży problem dla właściciela.

Przyczyny utraty danych mogą być różne. Może zawieźć czynnik ludzki, sprzęt, zasilanie lub przypadkowo zainstalowany wirus. Ważne, aby być przygotowanym zarówno na zdarzenia losowe jaki i zamierzone działania.

Kontakt z HSM Recycling

HSM Recycling Spółka Cywilna

ul. Mianowskiego 24/30
02-044 Warszawa

Sebatian Dudecki: 720-875-885
Hubert Dudecki: 513-138-109

Aktualności