Bezpłatne niszczenie dokumentów do 30.11.2023

Kradzież tożsamości w Internecie — jak uniknąć wycieku danych w firmie?

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej aspektów naszego życia przenosi się do sfery cyfrowej,ochrona danych osobowych oraz tożsamości elektronicznej staje się kwestią priorytetową.W przypadku przedsiębiorstw to nie tylko istotne z punktu widzenia prywatności klientów, ale również z perspektywy ochrony własnych zasobów. W niniejszym wpisie omówimy, czym jest tożsamość elektroniczna, jak uniknąć wycieku danych w firmie oraz co zrobić, gdy dojdzie do sytuacji, określanej mianem kradzież tożsamości w Internecie.

Czym jest tożsamość elektroniczna?

Tożsamość elektroniczna to zbiór informacji, które identyfikują daną osobę lub organizację w świecie cyfrowym. Może obejmować takie dane jak adres e-mail, login, hasło, numer telefonu czy dane związane z kontami bankowymi i płatnościami. Tożsamość elektroniczna jest kluczowa dla realizacji różnych operacji w Internecie, takich jak logowanie się do konta, realizowanie płatności czy zawieranie umów. 

Niestety, tożsamość elektroniczna może być również celem ataków ze strony cyberprzestępców, którzy chcą wykorzystać takie informacje w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kradzież tożsamości w Internecie określa kodeks karny, mówiący, iż podszywanie się pod kogoś w sieci spełnia przesłanki przestępstwa spenalizowanego w art. 190a § 2 Kodeksu karnego, a co za tym idzie – zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Kradzież tożsamości w Internecie — przykłady

Kradzież tożsamości w Internecie to nie tylko przykłady z podręczników o cyberprzestępczości. Narażone na nią jesteśmy wszyscy. Jednym z klasycznych przykładów tego typu oszustwa jest podawanie swoich danych osobowych — imienia, nazwiska, numeru telefonu czy adresu e-mail na stronach, które „obiecują” nam darmowe gadżety lub gwarantowane wygrane w konkursach, gdzie pytania nie należą do wybitnie łatwych. Kradzież tożsamości w Internecie przykłady to także tworzone ostatnimi czasy strony, które udają platformy znanych banków. Ludzie, myśląc, że są na właściwej, podają swoje dane do logowania, otwierając furtkę dla złodziei nierzadko oszczędności życia.

Kradzież tożsamości w sieci dotyczy również firm

Kradzież tożsamości w sieci dotyczy także firm. Kodeks karny stanowi, że przestępstwo kradzieży tożsamości polega na tym, że osoba, która w celu wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej podszywa się pod inną osobę, wykorzystując jej wizerunek lub inne dane osobowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Takie działanie jest traktowane jako poważne naruszenie prywatności i godności osobistej, które może prowadzić do znacznej szkody dla ofiary. Dlatego też, aby zapobiec takim działaniom i chronić prywatność osób, przepisy karne stanowią surowe kary dla sprawców kradzieży tożsamości.

Jak chronić się przed kradzieżą tożsamości?

Aby chronić się przed kradzieżą tożsamości, istnieje kilka skutecznych sposobów. Po pierwsze, warto stosować silne hasła, które składają się z różnych znaków i nie są łatwe do złamania. Warto — zgodnie z sugestiami operatorów poczty — stosować wielkie i małe litery oraz cyfry. Po drugie, warto korzystać z dwuskładnikowej autoryzacji, która zwiększa poziom bezpieczeństwa podczas logowania się do różnych kont. Dzięki temu, oprócz hasła, trzeba podać również drugi element, np. kod wysyłany na telefon komórkowy. Po trzecie, warto regularnie aktualizować oprogramowanie na swoim urządzeniu, w tym system operacyjny oraz programy antywirusowe. Aktualizacje często zawierają łatki bezpieczeństwa, które chronią przed różnego rodzaju atakami, w tym kradzieżą tożsamości. Wreszcie, należy zawsze zachować ostrożność podczas korzystania z Internetu, nie udostępniać swoich danych osobowych na podejrzanych stronach i nie otwierać podejrzanych linków czy załączników w e-mailach. Kradzież tożsamości to również odpowiednie niszczenie dysków twardych, które zapobiega odczytaniu istotnych danych. Również archiwizacja dokumentów, przeprowadzana w odpowiedni sposób daje ochronę tego, co nazywa się danymi wrażliwymi. Jak widać, zanim nastąpi kradzież tożsamości w sieci, można spróbować uchronić się samemu.

Kontakt z HSM Recycling

HSM Recycling Spółka Cywilna

ul. Mianowskiego 24/30
02-044 Warszawa

Sebatian Dudecki: 720-875-885
Hubert Dudecki: 513-138-109

Aktualności