Bezpłatne niszczenie dokumentów do 30.06.2023

Poziom recyklingu tworzyw w Polsce alarmująco niski!

Według raportu opublikowanego przez organizację Greenpeace w Polsce, poziom recyklingu tworzyw w Polsce nie przekracza 10%. W porównaniu do innych krajów UE, gdzie wskaźnik ten wynosi średnio 30%, jest to alarmująco niska liczba. Co prawda oficjalnie ten poziom w naszym kraju również waha się na poziomie 27%, to jak jednak wynika z badania magazynu Plastics Review realny poziom recyklingu podobnie jak w przypadku raportu Greenpeace nie jest wyższy niż 10%.

Przyczyn takiej sytuacji jest wiele. Po pierwsze, w Polsce brakuje odpowiedniej infrastruktury do segregacji odpadów. Wiele miast i wsi nie posiada wydzielonych pojemników na surowce wtórne, co powoduje, że wiele z nich trafia na wysypiska śmieci. Po drugie, brakuje nam wiedzy na temat właściwej segregacji odpadów. Wiele osób nie wie, jakie odpady powinny trafić do pojemników na szkło, a jakie na plastik. To powoduje, że surowce, które można by przetworzyć, trafiają w niewłaściwe miejsca. W końcu należy także wspomnieć, że w Polsce brakuje zachęt finansowych dla firm, które zajmują się recyklingiem. W wielu przypadkach jest to działalność nieopłacalna, a koszty utylizacji odpadów są zbyt wysokie, by można było na tym zarobić.

Polska płaci ogromny podatek od plastiku

W Polsce oficjalnie podaje się poziom recyklingu tworzyw sztucznych wynoszący od 27% (wg. PlasticsEurope) do nieco ponad 30% (wg. rządu). W rzeczywistości jest to niestety wskaźnik na poziomie niższym niż 10%. W 2021 roku w naszym kraju przetworzono około 400 tys. ton odpadów z tworzyw. W tym samym czasie wprowadzono około 4 mln ton pierwotnych tworzyw, reszta zaś ląduje na wysypiskach lub jest spalana. Co za tym idzie, w 2021 roku Polska zapłaciła podatek od plastiku w wysokości aż 1,69 mld zł przy założeniu, że zrecyklingowano około 37% zużytych opakowań z tworzyw sztucznych. W rzeczywistości wskaźnik recyklingu jest znacznie niższy i według danych Plastics Review wynosi zaledwie około 15-20%.

Aby poprawić tę sytuację, konieczne jest wprowadzenie skutecznej polityki na rzecz recyklingu, inwestycji w infrastrukturę i edukację społeczeństwa z zakresu właściwej segregacji odpadów. Warto również rozważyć wprowadzenie zachęt finansowych dla firm, które zajmują się przetwarzaniem surowców wtórnych. Tylko wtedy będziemy w stanie zwiększyć poziom recyklingu tworzyw w Polsce i znacznie przyczynić się do ochrony środowiska.

Rynek recyklingu wygląda obiecująco…

Polski rynek recyklingu wydaje się być obiecujący pod względem biznesowym. Według raportu fundacji PlasticsEurope, wartość sprzedaży zwiększyła się o około 50% w 2021 roku w porównaniu z poprzednim rokiem, a zyskowność wyniosła około 11%. Polska jest ponadto jednym z liderów w UE w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Wartość rynku opakowań z tworzyw wyniosła aż 26,7 mld zł w roku 2021. Jednakże warto dodać, że ta wartość jest najprawdopodobniej wyższa niż oficjalne szacunki, co może wynikać z niedoszacowania ilości odpadów opakowaniowych w kraju. Według raportu, jeśli eksportujemy około 50% odpadów, w Polsce pozostają opakowania o wartości około 13,35 mld zł. Jeśli 80% wartości opakowania stanowi użyty do jego produkcji surowiec, wartość tworzyw sztucznych wykorzystanych w opakowaniach w 2021 roku wynosi około 10,7 mld zł!

Kontakt z HSM Recycling

HSM Recycling Spółka Cywilna

ul. Mianowskiego 24/30
02-044 Warszawa

Sebatian Dudecki: 720-875-885
Hubert Dudecki: 513-138-109

Aktualności