Bezpłatne niszczenie dokumentów do 30.06.2023

Pozbywanie się poufnych danych i sprzętu - rządy wydają na to fortunę!

Hasła do wielu kont internetowych, budżety, liczne prace i w końcu numery kart kredytowych – to tylko niektóre, ale jakże ważne dane poufne, które znajdują się na komputerach. Mowa tu zarówno o komputerach użytkowników domowych, firmowych, jak nawet tych rządowych!

To właśnie ta ostatnia grupa wydaje prawdziwą fortunę, by pozbywać się zarówno dysków z poufnymi danymi, jak i samego sprzętu. Niestety, jak wynika z badań, świadomość o tym, jak ważne jest trwałe usuwanie informacji w Polsce jest znikoma.

Rządy wydają miliony na utylizację nośników i sprzętu

Nieco lepiej z bezpieczeństwem radzą sobie rządy, ale za to za jaką cenę! Firma Blancoo Technology Group stworzyła raport właśnie na temat metod zarządzania danymi pod nazwą „Cena zniszczenia: badania kosztów finansowych i środowiskowych sanityzacji urządzeń w sektorze publicznym”. Wynika z niego, że wiele organizacji ma plany recyklingu, ale niestety ich nie wdraża. Co gorsza, rządy, które wpajają nam na każdym kroku, jak ważna jest ochrona środowiska, same w niebagatelny sposób przyczyniają się do jego niszczenia. Badanie, które zostało oparte na danych ankietowych z blisko 600 rządowych liderów IT z dziewięciu krajów wykazało, że rządy i organizacje z sektora publicznego każdego roku wydają aż 17 milionów dolarów na niszczenie dysków półprzewodnikowych! To jednak nie wszystko, ponieważ kolejne 40 milionów dolarów zostaje wydane na wymianę tychże urządzeń. Koszty związane z niszczeniem i wymianą dysków SSD, to kolejny koszt rzędu około 7 milionów dolarów.

Gdzie leży problem?

Jak informują autorzy wspomnianego wyżej badania, istnieją dwa główne problemy mające ogromny związek z niszczeniem poufnych danych i sprzętów w tego typu instytucjach. Pierwszy problem, to przeświadczenie, że niszczenie dysków jest jedynym i domyślnym sposobem na zachowanie bezpieczeństwa danych. Takie działanie tylko niepotrzebnie zwiększa koszty operacji IT, jak i materiałów w organizacjach sektora publicznego. Co za tym idzie, zwiększa się wytwarzanie tzw. e-odpadów, podczas gdy rządy wzywają nas do bardziej rozważnego zarządzania środowiskiem, wydając kolejne miliony na akcje społeczne, reklamę i marketing. Wyniki przeprowadzonego badania mówią wprost, że niszczenie i wymiana urządzeń przez mniejsze rządy, kosztuje je spory odsetek całego budżetu. Co więcej, niepotrzebnie skracany jest okres użytkowania urządzenia, kiedy jest ono sprawne i można by je było ponownie wdrożyć czy nawet odsprzedać. Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym, zatrważającym wyniku ankiety. Otóż aż 93% organizacji posiada zdefiniowane plany ograniczania wpływu na środowisku w zakresie niszczenia sprzętu elektronicznego, ale zaledwie 1/5 z nich faktycznie owe plany wdraża do realizacji.

Kontakt z HSM Recycling

HSM Recycling Spółka Cywilna

ul. Mianowskiego 24/30
02-044 Warszawa

Sebatian Dudecki: 720-875-885
Hubert Dudecki: 513-138-109

Aktualności