Bezpłatne niszczenie dokumentów do 30.09.2023

McDonald's w Polsce stawia na pełny recykling odpadów papierowych

McDonald's, jedna z największych na świecie sieci restauracji typu fast food, jest bardzo aktywnie zaangażowana w ochronę środowiska naturalnego. Firma zdecydowała się właśnie na wdrożenie nowego programu w Polsce, który ma na celu zmniejszenie ilości odpadów i promowanie pełnego recyklingu papierowych opakowań.

McDonald's na całym świecie zatrudnia ponad 1,7 miliona pracowników i obsługuje ponad 69 milionów klientów dziennie. W Polsce, gdzie sieć posiada ponad 500 restauracji, firma działa już od ponad 30 lat. Teraz McDonald's postanowił zainwestować w innowacyjny system recyklingu, który umożliwi przetwarzanie wszystkich papierowych opakowań, takich jak kartony, pudełka na frytki czy torebki na jedzenie.

Recykling jako sposób na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko

W dzisiejszych czasach recykling stał się jednym z najważniejszych sposobów na ochronę środowiska naturalnego. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie ilości odpadów i wykorzystanie ich ponownie do produkcji nowych produktów. W Polsce recykling stał się obowiązkowy w przypadku wielu rodzajów odpadów, w tym papierowych opakowań.

McDonald's przez ponad 30 lat swojego istnienia w Polsce. stworzył wiele innowacyjnych programów, które mają na celu poprawę jakości życia społeczeństwa i ochronę środowiska. Nowy program recyklingu papierowych opakowań jest kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju i promowania proekologicznych zachowań.

Pełny recykling papierowych opakowań w McDonald's

Nowy program recyklingu w McDonald's polega na przetwarzaniu wszystkich papierowych opakowań, w tym kartonów, pudełek na frytki czy torebek na jedzenie. Firma zdecydowała się na wdrożenie innowacyjnego systemu, który umożliwi przetwarzanie tych odpadów na nowe produkty. McDonald's zaczyna od segregacji odpadów, które następnie są transportowane do specjalnych zakładów przetwarzających.

W Polsce McDonald's działa w partnerstwie z firmą SUEZ, która jest liderem w dziedzinie recyklingu i gospodarki odpadami. SUEZ dostarcza specjalistyczne pojemniki do segregacji odpadów, które są umieszczane w każdej restauracji McDonald's. Następnie te odpady są transportowane do zakładów przetwarzających, gdzie następuje sortowanie i przetwarzanie ich na nowe produkty.

Nowe produkty z odpadów

Dzięki nowemu programowi McDonald's przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów i ochrony środowiska naturalnego. Papierowe opakowania są przetwarzane na nowe produkty, takie jak papier toaletowy, ręczniki papierowe czy opakowania z tektury. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie odpadów do produkcji nowych, przydatnych produktów, co znacznie zmniejsza negatywny wpływ na środowisko naturalne. Co ciekawe akcja w Polsce, to nie jedyne innowacje wprowadzone przez światowego giganta w Europie. We Francji testowane są bowiem opakowania wielokrotnego użytku, z kolei w Niemczech wprowadzono kubki do napojów, które nadają się do ponownego wykorzystania.

McDonald's w Polsce stawia na zrównoważony rozwój

McDonald's to nie tylko jedna z największych sieci fast food na świecie, ale także firma, która od lat działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. W Polsce McDonald's działa na podstawie trzech filarów zrównoważonego rozwoju, które obejmują ekologię, społeczność oraz zdrowie i dobre samopoczucie. Nowy program recyklingu papierowych opakowań jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji tych filarów.

Firma od wielu lat działa na rzecz ochrony środowiska, promując proekologiczne zachowania wśród swoich pracowników i klientów. Wszystkie restauracje McDonald's w Polsce posiadają specjalne pojemniki do segregacji odpadów, a w większych miastach dostępne są także specjalne punkty zbierające zużyte baterie, zużyty sprzęt elektroniczny czy świetlówki

McDonald's dba także o swoich pracowników, oferując im wiele korzyści i możliwości rozwoju. Firma stawia na rozwój kompetencji i umiejętności swoich pracowników, oferując im szkolenia i możliwości awansu. Ponadto McDonald's angażuje się w społeczność lokalną, wspierając różne inicjatywy i organizacje charytatywne.

Kontakt z HSM Recycling

HSM Recycling Spółka Cywilna

ul. Mianowskiego 24/30
02-044 Warszawa

Sebatian Dudecki: 720-875-885
Hubert Dudecki: 513-138-109

Aktualności